Voorwaarden

Er is minimaal een periode van een week tussen de opdrachtverstrekking en het starten van de inzet van MOS/SkillsTown.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke documenten en communicatie t.b.v. de ALV.

Iedere uitgebrachte stem heeft hetzelfde gewicht en er worden tijdens de ALVonline geen machtingen gebruikt.
(Kan procedureel op voorhand afgevangen worden door stemmen per mail)

MOS/SkillsTown plaatst alleen volledige (in Word of PDF) aangeleverde stukken in de portal.

Uploaden van stukken geschiedt binnen 48 uur (op werkdagen) na aanlevering.

Documenten in de portal kunnen éénmaal voor een aangepaste versie vervangen worden.

Per online ALV maximaal 5 stemmingen.

De kwaliteit van het online platform is optimaal tot 350 gelijktijdige deelnemers.

Op overeenkomsten met MOS/SkillsTown Connect zijn de algemene- en gebruikersvoorwaarden van SkillsTown B.V. van toepassing.

Met het ondertekenen van onze overeenkomst verklaart u akkoord te gaan met de digitale publicatie en de inhoud van de algemene- en gebruikersvoorwaarden.

De verwerkingsovereenkomst is te lezen en te downloaden via deze webpagina.

De service level agreement is te lezen en te downloaden via deze webpagina.

Vermelde prijzen in onze aanbiedingen zijn altijd exclusief BTW.