De spoedwet digitale ALV is verlengd tot 1 december 2020

Woensdag 30 september 2020 is het besluit met betrekking tot de verlenging van de Tijdelijke wet covid-19 gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is de spoedwet digitale ALV formeel verlengd tot 1 december 2020.

Na 1 december geldt dat de spoedwet wordt ‘verlengd, tenzij’. Dit uitgangspunt van ‘verlenging, tenzij’ komt tegemoet aan de wens van alle partijen om voor de verdere toekomst duidelijkheid te geven, al blijft de verlenging formeel wel 2 maanden.
De tijdelijke voorziening vervalt indien dat ten minste 2 maanden van te voren is aangekondigd. Dat gaat in na 1 december 2020.